Comercialització i classificació dels metalls no fèrrics

Des de 1990 presentant qualitat en els serveis i productes oferts.

MILLORA CONTÍNUA DE LA QUALITAT DEL SERVEI

Starred_badge_128

Tant dels serveis d’admissió-aprovisionament de materials, com en processos de valorització per classificació i premsatge per ser lliurats com a matèries primeres per a la fosa secundària.

FIDELITZACIÓ DE PROVEÏDORS I USUARIS

Businessmen_shake_hands_128

Perquè en bona col·laboració amb MEXTAL puguin contribuir a beneficis mutus fruit del SIG implantat per a la Qualitat i la protecció de l’Ambient.

ORIENTAR ELS OBJECTIUS DE GESTIÓ AMBIENTAL

Bio_mass_eco_energy_128

Una gestió ambiental a mesures de prevenció de la contaminació i d’optimització en la utilització de recursos com a via de contribució al creixement sostenible.

Bones Pràctiques a METALES CASINO S.L

Els Transports han de disposar de l’etiqueta d’autorització vigent (amb segur i ITV) per al transport, inclosa la de residus.

Avada Admin

Els materials han d’estar acompanyats de documentació identificativa reglamentària

Avada Admin

La caixa ha d’estar tancada o tapada per evitar vessis o pèrdues durant el transport

Avada Admin

No circuli a velocitats elevades per, vies concorregudes, del polígon o en mal estat.

Amb el reciclatge contribuïm a cura del mitjà ambient

Tota la ferralla que arriba és classificada, separada i processada per després dur a terme el procés de transformació a l’acer.

Empresa Agremiada nº1305

Gremi de Recuperació de Catalunya.

Codi de Gestor: E-196.96

Codi de Gestor: E-1424.13

La nostra Política de l’Actuació Ambiental, integrada a la de la Qualitat, estableix els criteris en què es basa la implementació del Sistema.

Per a això es va procedir a identificar els Aspectes Ambientals i possibles impactes que l’activitat pot produir amb incidència directa i indirecta. Un examen exhaustiu porta a identificar fins a 150 aspectes, sobre els quals podem incidir