Bones Pràctiques

A la pàgina què els vam mostrar la Política de l’Actuació Ambiental i de Qualitat, tenim establert INFORMAR sobre les instruccions d’aplicació en les activitats, siguin voluntàries o d’obligat compliment legal, així com els seus possibles impactes. Recaptem la col·laboració de les empreses i les seves persones que vénen a descarregar i carregar materials per al seu transport i amb això millorar el comportament de tots, seguint les presents pautes:

ELS TRANSPORTS HAN DE DISPOSAR DE L’ETIQUETA D’AUTORITZACIÓ VIGENT PER AL TRANSPORT (amb assegurança i ITV), INCLOSA LA DE RESIDUS.

 

  • La caixa ha d’estar tancada o tapada per evitar vessaments o pèrdues durant el transport.
  • Els materials han d’anar acompanyats de documentació identificativa reglamentària.
    No mantingui el motor en marxa si no és necessari. Estalviarà combustible i manteniment evitan emissions de gasos.
  • No circuli a velocitats elevades per, vies concorregudes del polígon o en mal estat. A més d’evitar pèrdues i augmentar el risc de produir danys, eleva innecessàriament els nivell de sorolls i d’aixeca pols

MANIPULACIÓ DE LA CÀRREGA

  • Manipular la càrrega prenent totes les precaucions i seguretats d’aplicació
  • Pesar i comprovar la càrrega que es correspongui amb les condicions de qualitats d’admissió i aprofitant el màxim de la capacitat de transport. Eviti viatges en buit o inútils per no admissibles
  • En carregar o descarregar anotar qualsevol tipus d’anomalia que s’observi. Ajudarà a millorar el comportament

Per això requerim tant al personal propi, com al de les empreses amb que mantenim relacions, que respectin les instrucciones.El no seguiment de les mateixes, pot conduir a errors, d’anys i situacions d’emergència que a tota costa cal millorar.

Productes